Положення

Положення Та Поширені Запитання

Нижче ви знайдете відповіді на ваші запитання. Якщо вашого питання немає в списку нижче, напишіть нам або зв’яжіться з нашою командою за номером:

+38 044 520 28 24

Форма власності музею Історії міста Києва

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА (далі − Музей) є неприбутковим закладом культури, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядкованим Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Власником Музею є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада. Організаційно-методичне керівництво Музею здійснює Міністерство культури України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Основний напрямок діяльності музею

Музей є науково-дослідним, культурно-освітнім закладом, призначеним для вивчення, зберігання, використання і популяризація пам'яток історії, матеріальної і духовної культури, залучення громадян до української історикокультурної спадщини, формування національної свідомості українського народу. За профілем Музей – історичний.

Організаційна структура музею

Організаційна структура і штатний розпис Музею визначаються його Генеральним директором у межах доведеного в установленому порядку фонду заробітної плати та чисельності та затверджуються Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Філії музею

Музей має філії, які не є юридичними особами та діють на підставі Положень, затверджених Генеральним директором Музею за погодженням з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Філії:

  • Київський музей О. С. Пушкіна − (вул. Кудрявська, 9, м. Київ);
  • Музей окупації Києва − (вул. Славгородська, Парк культури та відпочинку «Партизанська слава», м. Київ);
  • Музей шістдесятництва − (вул. Олеся Гончара, 33, м. Київ, 01034);
  • Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва − (вул. Богдана Хмельницького, 7, м. Київ);
  • Музей Сержа Лифаря Музей Шолом-Алейхема − (вул. Велика Васильківська, 5-а, м. Київ);
  • Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова − (Андріївський узвіз, 13-а, м. Київ);
  • Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського − (вул. Паньківська, 9, м. Київ);
  • Музей української діаспори − (вул. Московська, 40-б, м. Київ, 01015).

Музей може створювати органи самоврядування: вчену, наглядову, методичну, музейно-педагогічну, художню, реставраційну та інші ради, залучаючи до їх діяльності фахівців різного профілю, а також постійно діючий консультативно-дорадчий орган − фондово-закупівельну комісію.

Облік і збереження музейних зібрань

Зібрання Музею поділяються на основні і науково-допоміжні фонди.

Пам'ятки історії та культури, яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з Музею згідно із законодавством України.

Облік, охорона, зберігання, консервація, реставрація музейних зібрань здійснюється в порядку визначеному законодавством України.

У разі ліквідації Музею пам'ятки історії та культури передаються до відповідних профільних музеїв у порядку, затверджеденому постановою Кабінету Міністрів України від 20 липля 2000 року № 1147 «Про затвердження Положення про музейний фонд».

Облік та звітність

Музей здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

Фінансова звітність Музею надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

Контроль, перевірка виробничої, фінансової та господарської діяльності Музею здійснюється в установленому законодавством України порядку.

Міжнародна діяльність

Музей берє участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.

Участь Музею у міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку шляхом: проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і реалізації міжнародних наукових програм; здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи; проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів, виставок та участі в них; організації спільної підготовки музейних працівників, розвитку видавничої діяльності; здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не суперечить законодавству України та міжнародним договорам України.

Валютні надходження використовуються Музеєм відповідно до законодавства України.

Коли був створений музей Історії міста Києва

Музей створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР «Про створення Музею історії міста Києва» від 14 листопада 1978 року № 528.

Юридичний статус музею

Музей є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у національній валюті в органах Державної казначейської служби України та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки тощо.
Музей керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про культуру», «Про музеї і музейну справу», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативноправовими актами України та цим Положенням.
Повне найменування Музею українською мовою: МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА. Повне найменування англійською мовою: MUSEUM OF KYIV HISTORY.

Основні завдання та напрями діяльності

Основною метою діяльності Музею є залучення громадян та юридичних осіб до національної історичної та культурної спадщини, задоволення інтелектуальних, культурно-естетичних, загальноосвітніх потреб розвитку суспільства, сприяння національному піднесенню і духовному розвитку держави.

Основними завданнями Музею є: збереження, наукове комплектування, комплексне дослідження, популяризація та використання музейних пам’яток, що становлять музейні колекції, з науковою та освітньою метою; складання наукових концепцій, тематико-експозиційних планів, тематичних структур експозиції Музею та виставок, наукова паспортизація пам’яток музейної колекції, здійснення мистецтвознавчих та музеєзнавчих наукових досліджень; підготовка статей, монографій, методичних розробок з основних питань наукової діяльності Музею, укладання каталогів, буклетів, мистецьких альбомів, їх публікація, організація; участь у наукових конференціях, семінарах; забезпечення представлення відвідувачам пам’яток народного мистецтва та творів професійних художників України, проведення екскурсій по експозиціях Музею, читання лекцій за тематикою музейних колекцій; надання послуг ресторанного господарства з метою організації відпочинку і дозвілля громадян за умови наявності необхідних виробничих потужностей та спеціально призначених і обладнаних приміщень; проведення тематичних вечорів, майстер-класів, творчих лабораторій, фестивалів народного та професійного мистецтва; надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових та наукових заходів, професійних та корпоративних свят, міжнародних симпозіумів, форумів, науково-практичних конференцій, бієнале, пленерів, конкурсів, навчальних заходів (семінарів, майстер-класів, тренінгів, творчих лабораторій та майстерень), семінарів, семінарів-практикумів, зборів, концертів, фестивалів, виставок, вистав, культурно-мистецьких заходів (проєктів) та надання інших платних послуг, які можуть надаватися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури».

Для виконання завдань Музею його діяльність планується і здійснюється за такими напрямами: науково-дослідна робота; науково-просвітницька діяльність; фондова робота (облік і збереження); науково-організаційна та навчальна діяльність, зокрема і в галузі художньої освіти; пам'яткоохоронна діяльність; реставрація, консервація та експертиза музейних експонатів; комплектування музейного зібрання; експозиційно-виставкова діяльність; культурно-освітня робота; проведення наукових консультацій та експертиз; видавнича діяльність.

Музей має право в установленому порядку: самостійно планувати свою діяльність, вдосконалювати технологію, форми і методи роботи; вчиняти правочини, згідно із законодавством України; створювати і відкривати експозиційні майданчики та зали, парки скульптури та мистецькі галереї, інформаціно-виставкові, рекреаційновідновлювальні зали і комплекси та інші об’єкти для задоволення інтелектуальних, культурно-естетичних та загальноосвітніх потреб розвитку громадян; готувати і проводити тематичні, інформаційно-виставочні, літературнохудожні та інші програми; демонструвати кіно- і відеофільми; на території Музею здійснювати експозиційну, наукову, рекреаційну та господарську діяльність; конструювати, створювати, встановлювати і монтувати різноманітні комплекси для культурного відпочинку людей; випускати буклети, проспекти, плакати, значки, іншу продукцію, що пропагує діяльність Музею; організовувати виставки-продажі творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів, колективні екскурсії і лекції з різних галузей знань; проводити семінари, свята, театралізовані вистави, карнавали, бали, фестивалі, огляди, конкурси, безоплатні і платні концерти професійних і самодіяльних колективів як у своєму Музеї, так і на договірних умовах в інших установах та організаціях з продажем квитків; надавати відвідувачам Музею платні послуги за погодженням з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); одержувати кошти і матеріальні цінності, в тому числі будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від благодійних організацій та об’єднань громадян, інших юридичних осіб та окремих громадян; розпоряджатися коштами, отриманими від надання платних послуг, благодійних внесків та коштами, отриманими з інших джерел відповідно до законодавства України; здійснювати іншу діяльність у сфері культури.

Управління музеєм

Керівництво Музею здійснює Генеральний директор, якого призначає на посаду директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом укладання контракту за результатами конкурсу в установленому порядку.

Генеральний директор Музею: здійснює керівництво діяльністю Музею; приймає на роботу та звільняє з роботи своїх заступників, керівників філій та інших працівників Музею відповідно до законодавства України та затверджує їх посадові інструкції; вживає до працівників заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; затверджує плани роботи Музею; вчиняє правочини, укладає договори, угоди від імені Музею, підписує документи, пов’язані з діяльністю Музею, видає довіреності (доручення); забезпечує подання в установленому порядку фінансової та статистичної звітності та разом з головним бухгалтером Музею несе персональну відповідальність за достовірність та своєчасність подання звітності в порядку, встановленому законодавством України; забезпечує своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів, згідно із законодавством України; подає на затвердження Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кошторис витрат, штатний розпис Музею у порядку, встановленому законодавством України; діє без доручення від імені Музею, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності Музею в межах та порядку, визначених цим Положенням; видає накази, що є обов’язковими для працівників Музею; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Положення.

Трудовий колектив музею

Трудовий колектив Музею становлять усі громадяни, які беруть участь у його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Музеєм.

Повноваження трудового колективу визначаються законодавством України.

Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається Генеральному директорові, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу (профспілковій організації).

Майно та кошти музею

Майно Музею належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за Музеєм на праві оперативного управління. Музейні предмети, колекції, зібрання, закріплені за Музеєм є складовою державної частини Музейного фонду України, є державною власністю та не підлягають відчуженню, крім випадків, передбачених законодавством України.

Майно Музею становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріально-фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

Джерелами фінансування Музею є: кошти бюджету міста Києва; кошти, що надходять від господарської діяльності, надання платних послуг, у тому числі за відвідування Музею; кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує Музей на замовлення підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та громадян; доходи від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх промислів, видавничої діяльності, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання; плата за кіно- і фотозйомки; гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних; кошти, отримані Музеєм як відсотки на залишок власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти і розміщених на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору; інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до законодавства України.

Кошти, одержані Музеєм, використовуються ним у порядку, встановленому власником або уповноваженим органом, відповідно до законодавства України.

Музей має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

Доходи (прибутки) Музею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Музею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників Музею (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Припинення музею

Музей припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням власника або суду в порядку, визначеному законодавством України.

Припинення Музею здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення Музею, а також строки заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про припинення Музею.

 У разі ліквідації Музею порядок подальшого використання музейних зібрань та фондів визначає Київська міська рада за погодженням з Міністерством культури України.

У разі припинення Музею всі активи передаються одному або кільком неприбутковим закладам культури або зараховуються до доходу бюджету.

Залишились запитання?

Ми завжди готові відповісти на запитання та будемо раді плідному співробітництву

Made with love by TOP PROJECT LLC © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use

ukUkrainian